Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Vườn Hoa lớn nhất thế giới, Hà Lan


The world's largest flower garden, Holland
***
Hình thu nhỏ


File:Keukenhof-muelejo 2.jpgFile:Kasteel keukenhof.jpg
Castle Keukenhof

File:Keukenhof well1352.jpg


File:Keukenhof  May2006.JPG

File:Keukenhof tulips.JPG


Tập  tin:Keukenhof-by-Thanh-Bình.jpg

Tập tin:Đàn thiên nga ở Keukenhof.jpg


File:Keukenhof1.jpg


File:Keukenhof.jpg


File:20090501-03 Tulpenweekend Nederland (0169).jpg


Gambar:Keukenhof Tulip Gardens 2.JPG


File:Keukenhof Holanda 002.JPG


Tập tin:Tup lip Hà Lan 2.jpg


Tập tin:Tup lip Hà Lan 4.jpg


File:Tulips in Keukenhof 2.jpg


File:Keukenhof tulipes roses et vertes.JPG


Tập tin:Tulip Hà Lan 1.jpg


File:Keukenhof tulipes orange 1.JPG


Tập tin:Tuplip Hà Lan 5.jpg


Tập tin:Tulip Hà Lan 6.jpg


Tập  tin:Tulip Hà Lan 7.jpg

File:Keukenhof- Tulip Garden Amsterdam33.JPG


File:Keukenhof tulipe rouge et blanche.JPG


File:Keukenhof 381.JPG


File:20090501-03 Tulpenweekend Nederland (0194).jpg


File:Keukenhof floranta 08.jpg


File:Keukenhof muscari.JPG


File:Keukenhof tulipes et muscari.JPG


File:Keukenhof floranta 06.jpg


File:Keukenhof floranta 03.jpg


File:140409  Keukenhof 01.JPG

File:Keukenhof- Tulip Garden Amsterdam40.JPG


Tập tin:Tup lip Hà Lan 3.jpg


File:Keukenhof floranta 01.jpg


File:Keukenhof  floranta 33.jpg

Gambar:Keukenhof Tulip Gardens 1.JPG


File:Keukenhof maze 3.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét